motor teco viet nam. dong co dien co teco viet nam, teco binh duong, teco long than
Tiếng việt   Tiếng anh  

motor teco, dong co dien teco, bom nuoc teco, giam toc teco,

MO TO TECO AESV

Mô tơ TECO AESV-4P0.75HP

Mô tơ TECO AESV-4P0.75HP

Mô tơ TECO : AESV-4P-0.75HP Điện áp : 220/380V RPM :1425 Famesize...

Mô tơ TECO AESV-4P-1HP

Mô tơ TECO AESV-4P-1HP

"Mô tơ TECO : AESV-4P-1HP Điện áp : 220/380V RPM :1425 Famesize :...

Mô tơ TECO AESV-4P-1.5HP

Mô tơ TECO AESV-4P-1.5HP

"Mô tơ TECO : AESV-4P-1.5HP Điện áp : 220/380V RPM : 1425 Famesize...

Mô tơ TECO AESV-4P-2HP

Mô tơ TECO AESV-4P-2HP

"Mô tơ TECO : AESV-4P-2HP Điện áp : 220/380V RPM : 2855 Famesize :...

Mô tơ TECO AESV-4P-3HP

Mô tơ TECO AESV-4P-3HP

"Mô tơ TECO : AESV-4P-3HP Điện áp : 220/380V RPM : 1435 Famesize :...

Mô tơ TECO AESV-4P-5.5HP

Mô tơ TECO AESV-4P-5.5HP

"Mô tơ TECO : AESV-4P-5.5HP Điện áp : 380V/660V RPM : 1445 Famesize...

Motor TECO AESV-6P0.75HP

Motor TECO AESV-6P0.75HP

Mô tơ TECO : AESV-6P-0.75HP Kiểu lắp đặt : Chân đế Điện áp : 220/380V Dòng điện :...

AESV-2P-1HP

AESV-2P-1HP

"Mô tơ TECO : AESV-2P-1HP Điện áp : 220/380V RPM :2800 Famesize :...

Mô tơ TECO AESV-2P-1.5HP

Mô tơ TECO AESV-2P-1.5HP

"Mô tơ TECO : AESV-2P-1.5HP Điện áp : 220/380V RPM : 2810 Famesize :...

Mô tơ TECO AESV-2P-2HP

Mô tơ TECO AESV-2P-2HP

Mô tơ TECO : AESV-2P-2HP Điện áp : 220/380V RPM : 2850 Famesize...

Motor TECO AESV-2P-3HP

Motor TECO AESV-2P-3HP

"Mô tơ TECO : AESV-2P-3HP Điện áp : 220/380V RPM : 2855 Famesize :...

Motor TECO AESV-2P-5.5HP

Motor TECO AESV-2P-5.5HP

Mô tơ TECO : AESV-2P-5.5HP Điện áp         : 380V/660V RPM              : 2910 Famesize      :...

Mô tơ TECO AESV-4P-7.5HP

Mô tơ TECO AESV-4P-7.5HP

"Mô tơ TECO : AESV-4P-7.5HP Điện áp : 380V/660V RPM : 1465 Famesize...

Motor TECO AESV-2P-7.5HP

Motor TECO AESV-2P-7.5HP

Mô tơ TECO : AESV-2P-7.5HP Điện áp : 380V/660V RPM : 2900 Famesize :...

Mô tơ TECO AESV-4P-10HP

Mô tơ TECO AESV-4P-10HP

"Mô tơ TECO : AESV-4P-10HP Điện áp : 380V/660V RPM : 1460 Famesize...

Motor TECO AESV-2P-10HP

Motor TECO AESV-2P-10HP

Mô tơ TECO : AESV-2P-10HP Điện áp : 380V/660V RPM : 2895 Famesize...

Mô tơ TECO AESV-4P-15HP

Mô tơ TECO AESV-4P-15HP

"Mô tơ TECO : AESV-4P-15HP Điện áp : 380V/660V RPM : 1465 Famesize :...

MotorTECO AESV-2P-15HP

MotorTECO AESV-2P-15HP

Mô tơ TECO : AESV-2P-15HP Điện áp : 380V/660V RPM : 2945 Famesize :...

Mô tơ TECO AESV-4P-20HP

Mô tơ TECO AESV-4P-20HP

Mô tơ TECO : AESV-4P-20HP Điện áp : 380V/660V RPM : 1465 Famesize :...

MotorTECO AESV-2P-20HP

MotorTECO AESV-2P-20HP

Mô tơ TECO : AESV-2P-20HP Điện áp : 380V/660V RPM : 2940 Famesize :...

1 23

motor teco,motor teco dai loan, biến tần teco , giảm tốc teco , motor teco giảm tốc vario, motor teco,bơm nước teco, bơm nước teco, bơm chữa cháy teco